BạnđọcviếtLờiđáptrảcủaFCFriendlydànhchoFCVKCI

Bài viết này được viết ra khi mà một đối thủ đáng gờm là FC VKCI đã có bài đăng cho riêng mình, dĩ nhiên FC Friendly phải có câu trả lời.