“Cơnlốc”giảibóngđáCúpBiaSàiGòn2014khuvựcQuảngNinh

“Cơnlốc”giảibóngđáCúpBiaSàiGòn2014khuvựcQuảngNinh

Năm 2014, Quảng Ninh là địa điểm đầu tiên trong tổng số 12 tỉnh, thành trên cả nước diễn ra giải bóng đá mini phong trào toàn quốc – Cúp Bia Sài Gòn 2014.