Ngày Tết tám chuyện “chén anh chén chú” cùng Phạm Đức Huy: Tự nhận tửu lượng cao nhưng hiếm khi uống

Ngày Tết tám chuyện “chén anh chén chú” cùng Phạm Đức Huy: Tự nhận tửu lượng cao nhưng hiếm khi uống

Xin chào Đức Huy. Năm 2019 có thể coi là năm thành công trong sự nghiệp của Huy. Bạn nhận thấy mình