16 đội bóng phủi tham dự Giải bóng đá Long Biên mở rộng lần III

Trong lần thứ 3 tổ chức, giải bóng đá Long Biên mở rộng đã quy tụ rất nhiều đội bóng phủi mạnh trên địa bàn Hà Nội.