Vòng2giảiVănQuánmởrộng2017:Mạnhđượcyếuthua?

Ngay ở vòng 1 giải Văn Quán mở rộng 2017 đã chứng kiến sự cách biệt khá lớn giữa những ứng cử viên cho danh hiệu vô địch với nhóm yếu hơn. Thế nên, nhiều khả năng câu chuyện mạnh được yếu thua sẽ lại tái hiện ở vòng 2.