Wu Lei bước vào đám đông của Quân đội Trung tâm, danh sách lớn của Quân đội Trung tâm, 3 ngày và 2 trận đấu, và sau đó trở về đất nước?Hitungan Judi Bola

Wu Lei bước vào đám đông của danh sách lớn của Quân đội Trung ương về Quân đội Trung ương 3 ngày và 2 trận và sau đó trở lại bóng đá quốc gia ?, Trò chơi sẽ diễn ra vào lúc 0: 5 giờ sáng ngày 4 tháng 10 ngày 4 tháng 10